YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

HEALING

Reconnective healing

Dr. Eric Pearl drev en framgångsrik kiropraktor praktik när han 1993 började få tillgång till denna nya form av energifrekvens som kallas Reconnective Healing. Hans patienter rapporterade att de kunde känna Erics händer innan han rörde vid dem. Patienterna började uppnå healing på olika plan. Både fysiskt, emotionellt, mentalt, själsligt och andligt.

Reconnective healing är den process som upprättar förbindelsen mellan oss och universum och därmed låter healing komma till stånd. Det forskas grundligt kring reconnective healing och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena. Idag reser Eric världen runt för att visa andra hur de får tillgång till denna helande energi. Han reser även runt och föreläser för bla. professorer på sjukhus och universitet och han har varit med i otaliga TV program.

 

Sessionen:

Eric säger att “Om du har tur kommer ditt helande i den form du förväntat dig, Om du har verklig tur kommer helandet i en form som universum har tänkt just för dig, någonting som du själv inte kunnat föreställa dig”

 

Helandet kan visa sig i alla olika former, både fysiskt, emotionellt, mentalt, själsligt och andligt. Den helande frekvensen fortsätter att verka även efter healingsessionen.

 

Tid: 45 min. Du ligger och blundar. Du behöver inte meditera eller försöka fokusera på något speciellt. Allt du kan göra är att slappna av och vara närvarande och öppen inför det som sker i din kropp och i själva upplevelsen.

Kläder: Ha gärna bekväma kläder som inte sitter åt. Det kan vara bra att ta på en varm tröja, då det är vanligt att man fryser efteråt.

 

The Reconnection är den process som återupprättar förbindelsen mellan kroppens meridianer och nätverket av kraftlinjer som omger vår planet.

Ursprungligen var vi sammanlänkade med Universum på ett helt annat sätt än vi är idag, via de kraftlinjer som omger jorden. Meridianerna (ibland kallade akupunkturlinjerna) på våra kroppar var sammanlänkade med de nätlinjer som omsluter planeten och korsar varandra på kraftplatser som Machu Pichu och Sedona.

Dessa linjer var konstruerade att fortsätta ut och förena oss med ett oerhört mycket större nät och som knyter oss till hela universum.

Våra kroppar innehåller egna uppsättningar av energilinjer och punkter, som fortfarande tjänar som vår förbindelselänk till universum. De är en kanal som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan stort och litet, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Mänskligheten blev med tiden avskild från dessa linjer och vi förlorade vår medfödda länk till universum.

The Reconnection ger oss nya linjer som sammanlänkar oss på en mer kraftfull och utvecklande nivå än någonsin tidigare och återkopplar oss till dessa kanaler av ljus och information.

The Reconnection innebär ofta stor utveckling, att helt nya möjligheter öppnar sig och att man får en tydligare bild av sin egen unika livsväg.

Även om det inte är ett krav, rekommenderar vi 1-3 healingsessioner innan The Reconnection.

The Reconnection utförs endast en gång i livet.

Se Eric Pearls hemsida: